น้ำหอมปรับอากาศเอเวอร์เพอร์เพิล (Ever Purple Aromatic Reed Diffuser)

หมวดหมู่สินค้า: น้ำหอมปรับอากาศ
รหัส : FRD-024
ราคา 187บาท

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 342 ผู้ชม

เอเวอร์ เพอร์เพิล

หอมสะอาด ให้ความรู้สึกว่าห้องสะอาด

วิธีใช้

เปิดขวดและปักก้านไม้นำกลิ่น ใช้ได้ประมาณ 30-45 วัน แล้วแต่ขนาดห้อง